Usluge

Mi smo štamparija za sve vaše potrebe - knjige, časopise, biltene, blokovsku robu (fakture, dostavnice, prijemnice, zaključnice, virmane...), plakate, letke-flajere, vizit-karte, kalendare, pozivnice, naljepnice, bilborde, svijetleće reklame, majice, hemijske, upaljače itd.

Štampamo u off-set (ofset), sito tehnici (sito stampa), solventna štampa, tekstilna štampa, grafički dizajn i dr.

Dođite ili nas pozovite.

Kad budete došli - bicete zadovoljni našom uslugom i rokovima.

A kad budete odlazili - bicete zadovoljni kvalitetom dobijenih usluga i, iznad svega, cijenom.

I posle toga ćemo se često viđati, sigurni smo.
Na obostrano zadovoljstvo, svakako.

Solventna štampa

Digitalna štampa

Grafički dizajn

Firmopis

Tekstilna štampa

Ofset i sito štampa