Lokacija

Država: BiH - Republika Srpska
Grad: Prnjavor
Poštanski broj: 78430
Ulica: Vuka Karađiča 26